• da
  • fi
  • nb
  • sv
  • emty
  • en
  • nl
  • de
  • be

  «Göteborgs Stad Park- och naturförvaltning söker alltid att hitta den bästa teknologin för våra invånare och miljön, och vi måste alltid kunna försvara vårt val med en acceptabel prisnivå.
  Hetskum blev mycket dyrt att använda och kapaciteten var för låg. Därför har vi gått över till att använda endast varmt vatten som ger samma resultat till ett betydlig lägre pris. Ett annat plus är att denna metod även har högre kapacitet».

  Olle Dahlin
  Utvecklingsledare
  Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

   

  image001 TopLogo Facebook-logo-ICON-02

  Heatweed Technologies tilbyder en af Europas ledende teknologier og maskinløsninger inden for kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse til det offentlige og private erhvervsliv.

  Via vores Maskine & Metode®-program optimerer vi vores kunders drift med markedets højeste maskinelle kapacitet og de mest miljørigtige og omkostningseffektive løsninger.

  Vi har over 30 års erfaring med ukrudtskontrol og har i de senere år specialiseret os i kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse. Vores kunder arbejder i byområder, i parker, på legepladser, i boligområder, langs søer og vandløb, i nationalparker og langs vejene.

  Derudover har Heatweed Technologies udviklet effektive, kemikaliefrie løsninger til frugt- og bæravlere, planteskoler og juletræsproducenter.

  Vi søger indflydelse på beslutningstagere, når det gælder udvikling af miljørigtige løsninger.

  Vi har derudover vores egen produktudvikling samt en produktion i Norge af udvalgte landbrugssegmenter.

  I henhold til EU’s “Natura 2000″-program og den norske lov om biodiversitet Naturmangfoldsloven har vi også udviklet løsninger til bekæmpelse af enkelte uønskede, invasive arter.

  MENU